ODVETRÁVACIE VEŽE

1. POUŽITIE
Odvetrávacia veža sa používa k odstráneniu voľného CO2 v upravovanej vode.
2. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA A POPIS FUNKCIE
Odvetrávacia veža je valcová stojatá nádoba osadená v hornej časti odvzdušňovacím hrdlom pre odvzdušňovanie, prielezom pre plnenie a kontrolu náplne a prívodom vody.
V dolnej časti plášťa je deliace dno, ktoré oddeľuje náplň veže od odvzdušnenej vody. Pod deliacim dnom je hrdlo na pripojenie ventilátora.
Všetky časti odvzdušňovacej veže sú vyrábané z polypropylénu v odtieňoch podľa voľby odberateľa.
Odvetrávacia veža sa umiestňuje nad zásobnú nádrž na nosný betónový základ.
Voda určená k odvzdušneniu sa privádza do hornej časti veže, odkiaľ steká cez náplň a vodný uzáver do zásobnej nádrže. Odvzdušnenie je zabezpečené pomocou ventilátora, ktorý vháňa prúd vzduchu do veže proti prúdu vody. Náplň tvoria rozstrekovacie krúžky z polyproppylénu
3. OZNAČOVANIE
Odvetrávacia veža sa označuje celým názvom, priemerom telesa v mm.
Napríklad: ODVZDUŠŇOVACIA VEŽA 570
4. ÚDAJE NA OBJEDNÁVKU:
Odvetrávacie veže sú vyrábané v 10 veľkostiach podľa uvedenej tabuľky. V prípade potreby je možné navrhnúť a vyrobiť akýkoľvek rozmer veže
5. ROZSAH DODÁVKY
  • teleso veže
  • náplň(krúžky)
  • ventilátor
6. PREVÁDZKA, OBSLUHA A ÚDRŽBA
Na prevádzku, obsluhu a údržbu platí prevádzkový predpis a ďalej všeobecné ustanovenie podľa STN 07 0711.


A - vstup vody
B - výstup prevzdušnenej vody
C - odťah CO2
D - Hrdlo ventilátora
E - prepad
F - vypúšťanie


Polyaqua Slovakia s.r.o.
polyaqua@nextra.sk