SERVIS


Firma POLYAQUA SLOVAKIA v rámci svojej činnosti zabezpečuje servisnú a poradenskú činnosť pre optimalizáciu výrobných postupov chemických úprav vody a tepelných úprav vody v tomto rozsahu:
  • vyhodnocovanie kvality ionexových náplní
  • vypracovávanie prevádzkových predpisov
  • uvádzanie do prevádzky (nábeh technológie)
  • technicko ekonomické zhodnotenie prevádzky
  • spracovávanie nábehových diagramov.
  • návrh rekonštrukčných technológií.
Tieto servisné činnosti sme schopní rozšíriť podľa požiadaviek odberateľa na konkrétne činnosti týkajúce sa problematiky úpravy vôd, teplených úprav vôd, chladiacich okruhov a pod.


Polyaqua Slovakia s.r.o.
polyaqua@nextra.sk