CHEMIKÁLIE

Firma POLYAQUA SLOVAKIA v rámci svojej činnosti zabezpečuje prevádzkové chemikálie pre chemické úpravy vôd v energetických prevádzkach v tomto rozsahu:
  • ionexy - všetky druhy
  • koagulanty
  • polyflokulanty
  • disperzanty
  • inhibitory korózie pre chladiace okruhy a stabilizátory tvrdosti.
Tieto chemikálie dodávame v spolupráci s firmami NALCO, Kurita a ionexy od fy DOW - Rohm and Haas.
Chemikálie boli dodané do: U.S.Steel Košice s.r.o., Matador a.s. Púchov, OLO a.s.-Spalovňa Bratislava, Slovenské elektrárne a.s. AE Mochovce o.z.,SCP Ružomberok, ENEL- Elektráreň Vojany.


Polyaqua Slovakia s.r.o.
polyaqua@nextra.sk