MIXBEDY
1. POUŽITIE
Mixbedy sa používajú na doúpravu demineralizovanej vody a kondenzátu, obzvlášť v energetike.
2. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA A POPIS FUNKCIE
Mixbed je stojatá valcová nádoba s klenutými dnami, postavená na štyroch nohách. V dolnej časti filtra je tryskové dno. Vo filtri je umiestený vstupný a odvodný regeneračný rošt. Prielezy v plášti filtra slúžia na plnenie filtračnej náplne, montáž, revíziu aj vyprázdňovanie náplne. Pre hydraulické vyprázdňovanie je v dolnej časti plášťa umiestnené hrdlo . Ďalej je filter opatrený závesnými miestami pre manipuláciu a továrenským štítkom. Vonkajší povrch je natretý základným náterom, vnútorný povrch pogumovaním.
3. OZNAČOVANIE
Mixbed sa označuje skráteným názvom, priemerom filtra v mm a číslom výrobku .
Napríklad: filter MB 1400
4. ÚDAJE PRE OBJEDNÁVKU
Veľkosť filtra určí odborný projektant. V objednávke je potrebné uviesť počet kusov, označenie podľa čl.3 a pracovnú teplotu.
Náplne nie sú súčasťou dodávky filtra.
5. TECHNICKÉ A PROJEKTOVÉ ÚDAJE
  • najvyšší pracovný tlak filtrov je 0,6 MPa. Najvyššia pracovná teplota je 60°C
6. ROZSAH DODÁVKY
Mixbedy sa dodávajú v prevedení - filtračné trysky namontované vo výrobnom závode. Ionexová náplň a pripojovacie armatúry nie sú súčasťou dodávky filtra. Súčásťou dodávky je osvedčenie o akosti a kompletnosti.
7. DOPRAVA A SKLADOVÁNIE
Filtre sa na miesto určenia dopravujú bez obalu, bežnými dopravnými prostriedkami. Rozmerovo filtre nepresahujú železničný profil.
Skladovanie v mieste montáže je nutné zabezpečiť tak, aby nedošlo k poškodeniu, znečisteniu a koróziám.Polyaqua Slovakia s.r.o.
polyaqua@nextra.sk