IONEXOVÉ FILTRE S PROTIPRÚDNOU REGENERÁCIOU1. POUŽITIE
Ionexové filtre s protiprúdnou regeneráciou sa používajú na demineralizáciu vody, prevažne v energetike, hutnom a chemickom priemysle. Filtre sú plne naplnené ionexom, regenerácia sa vykonáva buď zhora dole (prevádzka zdola hore) alebo zdola hore (prevádzka zhora dole). Pranie sa vykonáva v externej pracej nádrži po preplavení náplne.
2. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA A POPIS FUNKCIE
Ionexový filter s protiprúdnou regeneráciou je stojatá valcová nádoba s klenutými dnami, postavená na štyroch nohách. V dolnej aj hornej časti je tryskové dno. V hornej aj dolnej časti sú hrdlá na hydraulické preplavovanie ionexu. Prielez v plášti filtra slúži na montáž a revízie. Ďalej je filter opatrený závesnými miestami na manipuláciu a továrenským štítkom. Vonkajší povrch filtra je natretý základným náterom, vnútorný povrch upravený pogumovaním.
3. OZNAČOVANIE
Ionexový filter s protiprúdnou regeneráciou sa označuje skráteným názvom, priemerom filtra v mm a číslom výrobku
Napríklad: filter IFPR 1400
4. ÚDAJE PRE OBJEDNÁVKU
Veľkosť filtra určí odborný projektant. V objednávke je potrebné uviesť počet kusov, označenie podľa čl.3 a pracovnú teplotu.
Náplne nie sú súčasťou dodávky filtru.
5. TECHNICKÉ A PROJEKTOVÉ ÚDAJE
  • najvyšší pracovný tlak filtra je 0,6 MPa. Najvyššia pracovná teplota je 60°C
  • hlavné prevádzkové údaje filtra určí technolog po obdržaní chemicko technologického rozboru vstupnej vody a požiadaviek na kvalitu na výstupe.
6. ROZSAH DODÁVKY
Ionexové filtre s protiprúdnou regeneráciou majú filtračné trysky namontované vo výrobnom závode. Ionexová náplň a pripojovacie armatúry nie sú súčasťou dodávky filtra. Súčasťou dodávky je pasport filtra
7. DOPRAVA A SKLADOVANIE
Filtre sa na miesto určenia dopravujú bez obalu, bežnými dopravnými prostriedkami. Rozmerovo filtre nepresahujú železničný profil.
Skladovanie v mieste montáže je nutné zabezpečiť tak, aby nedošlo k poškodeniu, znečisteniu a koróziám.
8. PREVÁDZKA, OBSLUHA A ÚDRŽBA
Na prevádzku, obsluhu a údržbu platí prevádzkový predpis a ďalej všeobecné ustanovenia podľa STN 07 0711.


Polyaqua Slovakia s.r.o.
polyaqua@nextra.sk