IONEXOVÉ FILTRE SO SÚPRUDNOU REGENERÁCIOU
1. POUŽITIE
Ionexové filtre so súprudnou regeneráciou sa používajú na kyslú dekarbonizáciu, zmäkčenie za kyslú dekarbonizáciu, deionizáciu alebo demineralizáciu. Používajú sa prevažne na úpravu vody v energetike, hutnom a chemickom priemysle.
2. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA A POPIS FUNKCIE
Ionexový filter so súprudnou regeneráciou je stojatá valcová nádoba s klenutými dnami, postavená na štyroch trubkových nohách. V dolnej časti filtra je privarené tryskové dno, v hornej časti filtra je umiestnený rozvod vody a regeneračný rošt. Prielezy a priezory slúžia na plnenie filtračnej náplne, kontrolu aj vyprázdňovanie náplne. Na hydraulické vyprázdňovanie je v dolnej časti plášťa umiestnené hrdlo . Ďalej je filter opatrený závesnými miestami na manipuláciu a továrnym štítkom. Vonkajší povrch je natretý základným náterom, vnútorný povrch upravený pogumovaním.
3. OZNAČOVANIE
Ionexový filter so súprudnou regeneráciou sa označuje skráteným názvom, priemerom filtra v mm a číslom výrobku
Napríklad: filter IFSR 1400
4. ÚDAJE PRE OBJEDNÁVKU
Veľkosť filtra určí odborný projektant. V objednávke je potrebné uviesť počet kusov, označenie podľa čl.3 a pracovnú teplotu.
Náplne nie sú súčasťou dodávky filtra.
5. TECHNICKÉ A PROJEKTOVÉ ÚDAJE
  • najvyšší pracovný tlak filtrov je 0,6 MPa. Najvyššia pracovná teplota je 60°C
  • hlavné prevádzkové údaje filtra určí technolog po obdržaní chemicko technologického rozboru vstupnej vody a požiadaviek na kvalitu na výstupe.
6. ROZSAH DODÁVKY
Filtračné trysky sa dodávajú oddelene, zvlášť zabalené. Ionexová náplň a pripojovacie armatúry nie sú súčasťou dodávky filtrov. Súčasťou dodávky pasport filtra.
7. DOPRAVA A SKLADOVANIE
Filtre sa na miesto určenia dopravujú bez obalu, bežnými dopravnými prostriedkami. Rozmerovo filtre nepresahujú železničný profil.
Skladovanie v mieste montáže je nutné zabezpečiť tak, aby nedošlo k poškodeniu, znečisteniu a koróziám.
8. PREVÁDZKA, OBSLUHA A ÚDRŽBA
Na prevádzku, obsluhu a údržbu platí prevádzkový predpis a ďalej všeobecné ustanovenia podľa STN 07 0711.Polyaqua Slovakia s.r.o.
polyaqua@nextra.sk