ZMÄKČOVACIE FILTRE
1. POUŽITIE
Zmäkčovacie filtre slúžia na zmäkčovanie vody katexom v Na+ forme, alebo pre neutrálnu dekarbonizáciu.
2. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA A POPIS FUNKCIE
Zmäkčovací filter je stojatá valcová nádoba s klenutými dnami, postavená na štyroch nohách. V dolnej aj hornej časti filtra je privarené tryskové dno. Dva prielezy v plášti filtra slúžia na plnenie filtračnej náplne, kontrolu aj vyprázdňovanie náplne. Pre hydraulické vyprazdňovanie je v dolnej časti plášťa umiestnené hrdlo . Ďalej je filter opatrený závesnými miestami pre manipuláciu a továrenským štítkom. Vonkajší povrch je natretý základným náterom, vnútorný povrch je bez náteru
3. OZNAČOVANIE
Zmäkčovací filter sa označuje skráteným názvom, priemerom filtra v mm a číslom výrobku
Napríklad: filter ZF 1400
4. ÚDAJE PRE OBJEDNÁVKU
Veľkosť filtra a materiál trysiek v závislosti na teplote určí technolog a odborný projektant po obdržaní parametrov kvality vstupnej vody . V objednávke je potrebné uviesť počet kusov, označenie podľa čl.3 a pracovnú teplotu.
Filtračné náplne nie sú súčasťou dodávky filtra.
5. TECHNICKÉ A PROJEKTOVÉ ÚDAJE
  • ? najvyšší pracovný tlak filtrov je 0,6 MPa. Pracovná teplota je závislá na použitom materiáli trysiek, a to: do 60°C alebo do 100°C .
  • ? ostatné údaje určí technolog a odborný projektant po dodaní chemicko technologického rozboru vody na vstupe a požadovaných parametrov na výstupe.
6. ROZSAH DODÁVKY
Zmäkčovacie filtre sa dodávajú v prevedení podľa . Filtračné trysky sa dodávajú oddelene, zvlášť zabalené. Ionexová náplň a pripojovacie armatúry nie sú súčasťou dodávky filtra. Súčasťou dodávky pasport filtra.
7. DOPRAVA A SKLADOVANIE
Filtre sa na miesto určenia dopravujú bez obalu, bežnými dopravnými prostriedkami. Rozmerovo filtre nepresahujú železničný profil.
Skladovanie v mieste montáže je nutné zabezpečiť tak, aby nedošlo k poškodeniu, znečisteniu a koróziám.
8. PREVÁDZKA, OBSLUHA A ÚDRŽBA
Na prevádzku, obsluhu a údržbu platí prevádzkový predpis a ďalej všeobecné ustanovenia podľa STN 07 0711.Polyaqua Slovakia s.r.o.
polyaqua@nextra.sk