KONTAKT:

Fakturačná adresa

Polyaqua Slovakia s.r.o
Tranovského 25
PO. BOX 28
840 02-Bratislava 42

Prevádzka:

Ul. Banšelova 2
821 04 Bratislava -2
Tel, Fax : 421/2/ 4314 2370
421/2/ 4342 35 57
e-mail: polyaqua @ polyaqua.sk
www.polyaqua.skPolyaqua Slovakia s.r.o.
polyaqua@nextra.sk